Felelős kiadó: Prof. dr. habil. Dienes Dénes

Felelős szerkesztő: Prof. dr. habil. Balogh Judit

Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei

A kiadó székhelye: 3950 – Sárospatak, Rákóczi u. 1.; tel.: +36-47-314-738; tel/fax.: +36-47-311-057

E-mail: reftud@iif.hu

E-mail: mail@egyhaztortenetiszemle.hu

Technikai szerkesztés és kivitelezés: James D. Doepp; Tímári István, Fazekas Csaba, 2020/3 számtól: Varga István - vargaijanos@gmail.com

Honlap: Varga Webkiadó

ISSN: 1585-7476
ISSN (online): 1587-026X

Nyomda: Maxima Cs-A Kft. Nyomdaüzeme, Miskolc. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Címlapterv: James D. Doepp. Jelmondat: „Hogy Krisztus az Ő egyházát juttassa megszentelt és örök egyetértésre.” (Philip Melanchton)

Első évfolyam: 2000.
Megjelenés: Évente 2 füzetben (2000-2007 között), évente 4 füzetben (2008-tól), lapszámonként 400 példányban; valamint az interneten: https://egyhaztortenetiszemle.hu
Az Egyháztörténeti Szemle megrendelhető a szerkesztőség címén.
Publikációs kör: Egyháztörténet, vallástörténet, egyházi intézmények, személyek története, a vallásosság, az állam-egyház viszony magyar és egyetemes történeti kérdései különböző korokban.
Az Egyháztörténeti Szemle nem fogad be másodközléseket.
Rovatok: tanulmányok, közlemények, dokumentumok, a „katedráról”, kalászatok, recenziók, beszámolók, vita.
Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványokat a szerkesztőség címén várjuk. (Ismertetési kötelezettség vállalása nélkül.)

Az Egyháztörténeti Szemle folyóirat CrossRef DOI regisztrációs száma 10.54231 amelyet a 2021/4 számtól használunk.

A 2021/4 számtól minden cikket feltöltünk a REAL - az MTA könyvtárának Repozitóriumába.

2023.06.07-től az ErihPlus indexálja az Egyháztörténeti Szemlét.

2023.06.18-tól ARK azonosítót is használunk, amelyet visszamenőlegesen is érvényesítünk a korábbi lapszámokra és publikációkra.
A Varga Webkiadó igényelte ARK azonosító száma lapszámokra: 41386/etszemle.
publikációkra: 41386/ETSZEMLE.

Sherpa Romeo és a DOAJ a 2021/4. számtól arhiválja az Egyháztörténeti Szemle összes publikációját.

ARK azonosító

2023-06-19

A mai naptól ARK azonosítót is használunk a lapszámok és a publikációk azonosítására.

Évf. 24 szám 4 (2023): Egyháztörténeti Szemle

Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig

Szerkesztőségi közlemény
E számunk első négy tanulmánya előadás formájában elhangzott 2022.11.11-én a Károli Gáspár Református Egyetemen a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által közösen szervezett Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig című konferencián.
A konferencia szervezői:
Horváth Emőke, Sarnyai Csaba Máté és Vassányi Miklós

Időpont: 2022. november 11., péntek
Helyszín: KRE Rektori Hivatal, Szivarterem
(1088 Budapest, Reviczky utca 6.)

Dékáni köszöntő: Dr. habil. Horváth Géza, KRE BTK Dékán
Elnöki köszöntő: Prof.dr. Hermann Róbert, a MTT elnöke
A konferencia előadói:
Vassányi Miklós, Bubnó Hedvig, Balogh Judit, Sarnyai Csaba Máté – Puchinger Noémi, Horváth Orsolya,Dienes Dénes, Horváth Emőke, Máté-Tóth András.

Megjelent: 2024-02-28

DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.156
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.166

Bethlen Gábor egyházpolitikája

Balogh Judit (Szerző)

29-45

DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.169
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.170
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.157
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.155
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.161
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.153
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.159
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.162
DOI: https://doi.org/10.54231/ETSZEMLE.2023.4.164
Az összes folyóiratszám megtekintése
„Ut Christus ecclesiam suam... redigat in concordiam piam et perpetuam”
„Hogy Krisztus az Ő egyházát juttassa megszentelt és örök egyetértésre”
(Philip Melanchton)