Felelős kiadó: Prof. dr. habil. Dienes Dénes

Felelős szerkesztő: Prof. dr. habil. Balogh Judit

Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei

 

A kiadó székhelye: 3950 – Sárospatak, Rákóczi u. 1.; tel.: +36-47-314-738; tel/fax.: +36-47-311-057

 

E-mail: reftud@iif.hu

 

E-mail: mail@egyhaztortenetiszemle.hu

 

Technikai szerkesztés és kivitelezés: James D. Doepp; Tímári István, Fazekas Csaba, 2020/3 számtól: Varga István - vargaijanos@gmail.com

Honlap: Varga Webkiadó

ISSN: 1585-7476
ISSN (online): 1587-026X

Nyomda: Maxima Cs-A Kft. Nyomdaüzeme, Miskolc. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Címlapterv: James D. Doepp. Jelmondat: „Hogy Krisztus az Ő egyházát juttassa megszentelt és örök egyetértésre.” (Philip Melanchton)

Első évfolyam: 2000.
Megjelenés: Évente 2 füzetben (2000-2007 között), évente 4 füzetben (2008-tól), lapszámonként 400 példányban; valamint az interneten: https://egyhaztortenetiszemle.hu
Az Egyháztörténeti Szemle megrendelhető a szerkesztőség címén.
Publikációs kör: Egyháztörténet, vallástörténet, egyházi intézmények, személyek története, a vallásosság, az állam-egyház viszony magyar és egyetemes történeti kérdései különböző korokban.
Az Egyháztörténeti Szemle nem fogad be másodközléseket.
Rovatok: tanulmányok, közlemények, dokumentumok, a „katedráról”, kalászatok, recenziók, beszámolók, vita.
Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványokat a szerkesztőség címén várjuk. (Ismertetési kötelezettség vállalása nélkül.)

Az Egyháztörténeti Szemle folyóirat CrossRef DOI regisztrációs száma 10.54231 amelyet a 2021/4 számtól használunk.

A 2021/4 számtól minden cikket feltöltünk a REAL - az MTA könyvtárának Repozitóriumába.

2023.06.07-től az ErihPlus indexálja az Egyháztörténeti Szemlét.

2023.06.18-tól ARK azonosítót is használunk, amelyet visszamenőlegesen is érvényesítünk a korábbi lapszámokra és publikációkra.
Varga Webkiadó igényelte ARK azonosító száma lapszámokra: 41386/etszemle.
publikációkra: 41386/ETSZEMLE.

Sherpa Romeo és a DOAJ a 2021/4. számtól arhiválja az Egyháztörténeti Szemle összes publikációját.

DOAJ indexálás

2024-05-08

2020.10.02 óta a DOAJ is indexálja az Egyháztörténeti Szemlét. Az összes olyan publikáció szerepel az adatbázisban, amelyik rendelkezik DOI regisztrációval. (2021/4. számtól.)

Évf. 24 szám 4 (2023): Egyháztörténeti Szemle

Megjelent: 2023-12-09

Az összes folyóiratszám megtekintése
„Ut Christus ecclesiam suam... redigat in concordiam piam et perpetuam”
„Hogy Krisztus az Ő egyházát juttassa megszentelt és örök egyetértésre”
(Philip Melanchton)