Egyháztörténeti Szemle
„Ut Christus ecclesiam suam... redigat in concordiam piam et perpetuam”
„Hogy Krisztus az Ő egyházát juttassa megszentelt és örök egyetértésre”
(Philip Melanchton)

Egyháztörténeti Szemle

Tudományos Folyóirat

  • Az Egyháztörténeti Szemle megalapítása
  • Zoványi Jenő 1865-1958 egyháztörténész
  • Hermann Egyed 1865-1958 egyháztörténész
  • Karácsonyi János 1858-1929 egyháztörténész
  • Szántó Konrád, Bíró Sándor, Bucsay Mihály egyháztörténészek
  • Révész Imre, Révész Kálmán, ifj. Révész Imre egyháztörténészek

A folyóirat Open Journal Systems rendszere jelenleg csak a teljes lapszámokat mutatja. A cikkeket újra feltesszük, mert egy technikai hiba miatt újra kellett építeni a rendszert. Dolgozunk a hiba elhárításán, addig is türelmet kérünk.